பொது தமிழ் பகுதி ஆ ஐம்பெரும் காப்பியம்

ஐம்பெரும்காப்பியங்கள்

சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலை
சீவகசிந்தாமணி
வளையாபதி
குண்டலகேசி

 

சிலப்பதிகாரம்

சிலப்பதிகாரத்தின் உருவம்:

 • ஆசிரியர் = இளங்கோவடிகள்
 • காலம் = கி.பி.2ஆம் நூற்றாண்டு
 • அடிகள் = 5001
 • காதைகள் = 30
 • காண்டங்கள் = 3
 • பாவகை = நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா
 • சமயம் = சமணம்

உரைகள்:

 • அரும்பதங்களுக்கு மட்டும் உரை எழுதியவர் அரும்பத உரைகாரர்.
 • அடியார்க்கு நல்லாரின் உரை
 • ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • பெயர் = இளங்கோவடிகள்
 • பெற்றோர் = இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன், சோழன் மகள் நற்சோனை
 • அண்ணன் = சேரன் செங்குட்டுவன்
 • இவர் இளமையிலே துறவு பூண்டு குணவாயிற் கோட்டம் என்னும் இடத்தில தங்கினார்.

நூலின் வேறு பெயர்கள்:

 • தமிழின் முதல் காப்பியம்
 • உரையிடையிட்ட பாட்டைச் செய்யுள்
 • முத்தமிழ்க்காப்பியம்
 • முதன்மைக் காப்பியம்
 • பத்தினிக் காப்பியம்
 • நாடகப் காப்பியம்
 • குடிமக்கள் காப்பியம்(தெ.பொ.மீ)
 • புதுமைக் காப்பியம்
 • பொதுமைக் காப்பியம்
 • ஒற்றுமைக் காப்பியம்
 • ஒருமைப்பாட்டுக் காப்பியம்
 • தமிழ்த் தேசியக் காப்பியம்
 • மூவேந்தர் காப்பியம்
 • வரலாற்றுக் காப்பியம்
 • போராட்ட காப்பியம்
 • புரட்சிக்காப்பியம்
 • சிறப்பதிகாரம்(உ.வே.சா)
 • பைந்தமிழ் காப்பியம்

நூல் அமைப்பு:

 • காண்டங்கள் = 3(புகர்ர் காண்டம், மதுரைக் காண்டம், வஞ்சிக் காண்டம்)
 • காதைகள் = 30
 • முதல் காதை = மங்கல வாழ்த்துப் பாடல்
 • இறுதி காதை = வரந்தருகாதை

புகார் காண்டம்:

 • புகார் காண்டத்தில் உள்ள காதைகள் = 10
 • முதல் காதை = மங்கல வாழ்த்துப் பாடல் காதை
 • பத்தாவது காதை = நாடுகாண் காதை

மதுரைக் காண்டம்:

 • மதுரைக் காண்டத்தில் உள்ள காதை = 13
 • 11வது காதை = காடுகாண் காதை
 • 23வது காதை = கட்டுரைக் காதை

வஞ்சிக் காண்டம்:

 • வஞ்சிக் காண்டத்தில் உள்ள காதை = 7
 • 24வது காதை = குன்றக்குரவை காதை
 • 30வது காதை = வரந்தருகாதை

நூல் எழுந்த வரலாறு:

 • மலைவளம் காண சென்ற இளங்கோவடிகள், சேரன் செங்குட்டுவன், சீத்தலை சாத்தனார் ஆகியோரிடம் அங்கு இருந்த மக்கள் ஒரு பெண் தெய்வத்தை பார்த்ததாக கூறினர்.
 • சீத்தலை சாத்தனார் தனக்கு அப்பெண்ணின் கதை தெரியும் என்று கூறி, அக்கதையை இளங்கோவடிகள் எழுதவேண்டும் எனக் கேட்டார்.
 • சீத்தலைச் சாதனார்ர், இளங்கோவடிகளை “முடிகெழு வேந்தர் மூவர்க்கும் உரியது; அடிகள் நீரே அருளுக” என வேண்டிக்கொண்டார்.
 • இளங்கோவடிகளும், “நாட்டதும் யாமோர் பாட்டுடைச்செய்யுள்” எனக் கூறி சிலப்பதிகாரத்தை படைத்தார்.

நூல் கூறும் மூன்று உண்மைகள்:

 • ஊழ்வினை உறுத்துவந்து ஊட்டும்
 • அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும்
 • உரைசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏத்துவர்

கதை மாந்தர்கள்:

 • கோவலனின் தந்தை மாசாத்துவான்
 • கண்ணகியின் தந்தை மாநாய்கன்
 • கோவலனின் தோழன் மாடலன்
 • கண்ணகியின் தோழி தேவந்தி
 • மாதவியின் தோழி சுதமதி, வயந்தமாலை
 • கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்தவள் = மணிமேகலை
 • கண்ணகி கோவில் கட்டியவன் சேரன் செங்குட்டுவன்
 • கோவில் உள்ள இடம் திருவஞ்சிக்களம்(குமுளி)
 • சேரன் செங்குட்டுவன் போர் செய்த இடம் குயிலாலுவம்

சிறப்புகள்:

 • “நெஞ்சை அள்ளும் சிலப்பதிகாரம்” என பாரதியார் கூறுகிறார்.
 • “சிலபதிகாரச் செய்யுளைக் கருதியும்……..தமிழ்ச் சாதியை அமரத்தன்மை வாய்ந்தது என்று உறுதி கொண்டிருந்தேன்” என கூறுகிறார் பாரதியார்.
 • “யாமறிந்த புலவரிலே கம்பனைப்போல் வள்ளுவனைப் போல் இளங்கோவைப் போல் பூமிதனில் யாங்கணமே பிறந்ததில்லை” என்றார் பாரதியார்
 • “முதன் முதலாகத் தமிழ் மக்கள் எல்லோரையும் ஒருங்கே காணும் நெறியில் நின்று நூல் செய்தவர் இளங்கோவடிகள்” – மு.வரதராசனார்
 • பாவின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட நூல் சிலப்பதிகாரம்

மேற்கோள்:

 • மாசறு பொன்னே, வலம்புரி முத்தே
  காசறு விரையே, கரும்பே, தேனே
  அரும்பெறல் பாவாய், ஆருயிர் மருந்தே
  பெருங்குடி வாணிகன் பெருமட மகளே
  இன்துணை மகளிர்க்கு இன்றியமையாக்
  கற்புக் கடம்பூண்ட இத்தெய்வம் அல்லது
  பொற்புடைத் தெய்வம்
 • பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மலை அடுகத்துக்
  குமரிக் கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள

மணிமேகலை

மணிமேகலையின் உருவம்:

 • ஆசிரியர் = மதுரைக் கூல வாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார்
 • காலம் = கி.பி.2ஆம் நூற்றாண்டு
 • அடிகள் = 4755 வரிகள்
 • காதைகள் = 30
 • பாவகை = நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா
 • சமயம் = பௌத்தம்

நூலின் வேறு பெயர்கள்:

 • மணிமேகலைத் துறவு
 • முதல் சமயக் காப்பியம்
 • அறக்காப்பியம்
 • சீர்திருத்தக்காப்பியம்
 • குறிக்கோள் காப்பியம்
 • புரட்சிக்காப்பியம்
 • சமயக் கலைச் சொல்லாக்க காப்பியம்
 • கதை களஞ்சியக் காப்பியம்
 • பசிப்பிணி மருத்துவக் காப்பியம்
 • பசு போற்றும் காப்பியம்
 • இயற்றமிழ்க் காப்பியம்
 • துறவுக் காப்பியம்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 •  மதுரைக் கூல வாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார்
 • சாத்தன் என்பது இவரது இயற்பெயர்
 • இவர் திருச்சிராப்பள்ளியைச் சார்ந்த சீத்தலை என்னும் ஊரில் பிறந்து மதுரையில் வாழ்ந்தவர்.
 • கூலவாணிகம் செய்தவர்(கூலம் = தானியம்)
 • இவரை, “தண்டமிழ் ஆசான், சாத்தன் நன்னூற்புலவன்” எனப் போற்றுவர்.

நூல் குறிப்பு;

 • இந்நூலில் காண்டப் பிரிவு இல்லை.
 • முப்பது காதைகள் மட்டும் உள்ளன.
 • முதல் காதை = விழாவறைக் காதை
 • இறுதி காதை = பவத்திறம் அறுக எனப் பாவை நோற்ற காதை

கதை மாந்தர்:

 • மணிமேகலையின் தோழி சுதமதி
 • புத்தத்துறவி அறவன அடிகள்
 • மணிமேகலைக்கு முதன் முதலாக அமுதசுரபியில் பிச்சை இட்டவள் ஆதிரை
 • மனிமேகலை பிறந்த ஊர் பூம்புகார்
 • மணிமேகலை மறைந்த ஊர் காஞ்சிபுரம்
 • கோவலனின் குலதெய்வம் மணிமேகலை

பொதுவான குறிப்புகள்:

 • இரட்டை காப்பியத்துள் கிளைக்கதைகள் மிகுந்த நூல் மணிமேகலை
 • இரட்டை காப்பியத்துள் பிறமொழி கலப்பு மிகுந்த நூல்
 • பிறமொழிச் சொற்களை மிகுதியும் பயன்படுத்திய நூல் மணிமேகலை
 • சிலப்பதிகாரத்தின் இறுதியில் “மணிமேகலை மேல் உரைபொருள் முற்றிய சிலப்பதிகாரம் முற்றும்” எனக் கூறப்படுவதால் சிலப்பதிகாரத்தின் தொடர்ச்சியாகவே இந்நூல் அமைந்துள்ளது.
 • மணிமேகலையை சாத்தனார், இளங்கோவடிகள் முன் அரங்கேற்றினார்.
 • கதை தலைவியின் பெயரால் அமைந்த முதல் காப்பியம் இதுவே.
 • தொல்காப்பியர் கூறிய எட்டு அணிகளுடன் மடக்கணி, சிலேடையணி இரண்டையும் பயன்படுத்திய முதல் காப்பியம் மணிமேகலை.
 • திருவள்ளுவரை “பொய்யில் புலவன்” எனவும் திருக்குறளைப் “பொருளுறை” என்றும் முதலில் கூறிய காப்பியம்

மேற்கோள்:

 • வினையின் வந்தது வினைக்கு விளைவாது
  புனைவன நீக்கின் புலால்புறத்து இடுவது
  மூப்பு விளி உடையது தீப்பிணி இருக்கை
 • கோள்நிலை திரிந்திடின் கோள்நிலை திரியும்
  கோள்நிலை திரிந்திடின் மாரிவளம் குன்றும்
 • பசிப்பிணி என்னும் பாவி
 • மண்தினி ஞாலத்து வாழ்க்கைக் கெல்லாம்
  உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரரே
 • இளமையும் நில்லா யாக்கையும் நில்லா
 • அறம் எனப்படுவது யாதெனக் கேட்பின்
  மறவாது இதுகேள்; மன்னுயிர்க்கெலாம்
  உண்டியும் உடையும் உறையுளும் அல்லது
  கண்டது இல்லென காவலன் உரைக்கும்

சீவக சிந்தாமணி

சீவக சிந்தாமணியின் உருவம்:

 • ஆசிரியர் = திருத்தக்கதேவர்
 • காலம் = கி.பி.ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு
 • சமயம் = சமணம்
 • பாவகை = விருத்தப்பா
 • பாடல்கள் = 3145 விருத்தங்கள்

சீவக சிந்தாமணியின் வேறு பெயர்கள்:

 • மணநூல்
 • முக்திநூல்
 • காமநூல்
 • மறைநூல்
 • முடிபொருள் தொடர்நிலைச் செய்யுள்(அடியார்க்கு நல்லார்)
 • இயற்கை தவம்
 • முதல் விருத்தப்பா காப்பியம்
 • சிந்தாமணி தமிழ் இலக்கிய நந்தாமணி

ஆசிரியரின் வேறு பெயர்கள்:

 • திருத்தகு முனிவர்
 • திருத்தகு மகாமுனிவர்
 • தேவர்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • திருத்தக்கதேவர் சோழ மரபினர்.
 • இவர் எழுதிய மற்றொரு நூல் = நரிவிருத்தம்
 • சீவக சிந்தாமணியை தேவர் எட்டே நாட்களில் படைத்தார்.
 • இவர் நூலை அரங்கேற்றிய இடம் = மதுரை தமிழ் சங்கம்
 • இவரை பற்றிய குறிப்பு கர்நாடக மாநிலம் சிரவண பெலகுளா கோவில் கல்வெட்டில் உள்ளது.

நூல் அமைப்பு:

 • 13 இலம்பகம்
 • 3145 பாடல்கள்
 • முதல் இலம்பகம் = நாமகள் இலம்பகம்
 • இறுதி இலம்பகம் = முக்தி இலம்பகம்

நூல் குறிப்பு:

 • சீவகன் சிந்தாமணியுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளான்.
 • சிந்தாமணி என்பது கேட்டதை கொடுக்கும் தேவலோகத்தில் உள்ள ஒரு மணி.

பொதுவான குறிப்பு:

 • சைவனான குலோத்துங்க மன்னன் விரும்பிகற்ற காப்பியம்
 • நூல் முழுமைக்கும் சைவரான நச்சினார்கினியர் உரை எழுதியுள்ளார்.
 • உ.வே.சா பதிபித்த முதல் காப்பியம் இது.
 • கிறித்துவரான ஜி.யு.போப் இந்நூலை, “தமிழில் உள்ள இலக்கியச் சின்னங்களுள் மிக உயர்வானது. தமிழ்மொழியின் இலியதும் ஓடிசியுமான புதிய பெரிய இக்காப்பியம் உலகப் பெருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று” என கூறினார்.
 • ஜி.யு.போப் திருதக்கதேவரை “தமிழ் கவிஞர்களுள் இளவரசன்” எனப் புகழ்ந்துள்ளார்.
 • வடமொழியில் உள்ள கத்திய சூளாமணி, சத்திர சூளாமணி என்ற இரு நூலையும் தழுவி எழுதப்பட்டது.
 • கம்பர், “சிந்தாமணியிலும் ஓர் அகப்பை முகந்து கொண்டேன்” என்று கூறியதாக செவிவழிச் செய்தி ஒன்றும் உண்டு.

நச்சினார்கினியர்:

 • இவர் சைவர்.
 • சீவசிந்தாமணிக்கு இருமுறை உரை எழுதியதாக கூறப்படுகிறது.
 • இவரை, “உச்சிமேற்கொள் புலவர் நச்சினார்கினியர்” எனப் போற்றுவர்.
 • இவர் கொண்டு கூட்டி பொருள் உரைப்பதில் வல்லவர்
 • இவர் “தமிழ்மல்லி நாதசூரி” எனப் போற்றப்படுவார்

மேற்கோள்:

 • இவ்வாறாகப் பிறப்பதுவோ
  இதுவோ மன்னற்கு இயல் வேந்தே
 • மெய்வகை தெரிதல் தம்மை
  விளங்கிய பொருள்கள் தம்மை
  பொய்வகை இன்றித்தேறல் காட்சி
  ஐம்பொறியும் வாட்டி
  உய்வகை உயிரைத்தேயாது
  ஒழுகுதல் ஒழுக்கம், மூன்றும்
  இவ்வகை நிறைந்த போழ்தே
  இருவினையும் கழியும் என்றான்

வளையாபதி

வளையாபதியின் உருவம்:

 • ஆசிரியர் = தெரியவில்லை
 • காலம் = கி.பி.9ஆம் நூற்றாண்டு
 • பாவகை = விருத்தப்பா
 • பாடல்கள் = 72 பாடல்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன
 • சமயம் = சமணம்

பொதுவான குறிப்புகள்:

 • நூல் முழுவதும் கிடைக்கவில்லை
 • 72 பாடல்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன.
 • ஒட்டக்கூத்தர் கவியழகு வேண்டி வளையாபதியை நினித்தார் என்று தக்கயாகப் பரணியின் உரையாசிரியர் கூறுகிறார்.
 • இலக்கண இலக்கிய உரையாசிரியர்களால் மிகவும் போற்றப்பட்ட நூல்.
 • நவகோடி நாராயணன் என்பவரை பற்றிய கதை.
 • வளையாபதியின் கதையை வைசிய புராணம் கூறுகிறது

மேற்கோள்:

 • கள்ளன்மின் களவு ஆயின யாவையும்
  கொள்ளன்மின் கோளை கூடிவரும் அறம்
 • பொறையிலா அறிவு, போகப் புணர்விலா இளமை,
  மேவத் துறையிலா வசன வாவி, துகிலிலாக் கோலத் தூய்மை

குண்டலகேசி

குண்டலகேசியின் உருவம்:

 • ஆசிரியர் = நாதகுத்தனார்
 • காலம் = கிபி.9ஆம் நூற்றாண்டு
 • பாடல்கள் = 224 பாடல்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன
 • பாவகை = விருத்தம்
 • சமயம் = பௌத்தம்

பெயர்க்காரணம்:

 • துறவியான போது களைந்த கூந்தல் மீண்டும் வளர்ந்து சுருள் சுருளாகத் தொங்கியதால் “சுருள் முடியினள்” என்னும் பெயரினைப் பத்திரை என்பவள் பெற்றாள். இக்காரணம் பற்றி நூலும் இப்பெயர் பெற்றது.

நூலின் வேறு பெயர்கள்:

 • குண்டலகேசி விருத்தம்
 • அகல கவி

பொதுவான குறிப்பு:

 • சமண சமயத்தை எதிர்த்து எழுந்த நூல் இது.
 • புறத்திரட்டு, நீலகேசி உரை முதலியவற்றால் 224 பாடல்கள் கிடைத்துள்ளன.
 • பத்திரை “சாரிபுத்தரிடம்” தோற்று பௌத்த சமயம் தழுவினாள்.

மேற்கோள்:

 • பாளையாம் தன்மை செத்தும்
  பாலனாம் தன்மை செத்தும்
  காளையாம் தன்மை செத்தும்
  காமுறும் இளமை செத்தும்
  மீளும் இவ் இயல்பும் இன்னே
  மேல்வரும் மூபுன் ஆகி
  நாளும் நாள் சாகின்றோமால்
  நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.