சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் ஏலாதி

ஏலாதி

சொற்பொருள்:

 • வணங்கி – பணிந்து
 • மாண்டார் – மாண்புடைய சான்றோர்
 • நுணங்கிய நூல் – நுண்ணறிவு நூல்கள்
 • நோக்கி – ஆராய்ந்து

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • நூல்நோக்கி – இரண்டாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • பலியில்லா மன்னன் – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

பிரித்தறிதல்:

 • வழியொழுகி = வழி + ஒழுகி

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • ஏலாதியை இயற்றியவர் கணிமேதாவியார்.
 • இவர் சமண சமயத்தை சார்ந்தவர்.
 • காலம் கி.பி. 5ஆம் நூற்றாண்டு.
 • இவர், திணைமாலை நூற்றைம்பது என்னும் நூலையும் இயற்றியுள்ளார்.

நூல் குறிப்பு:

 • இந்நூல் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்று.
 • இந்நூல் சிறப்புப் பாயிரம், தற்சிறப்புப் பாயிரம் உட்பட 81 வெண்பாக்களைக் கொண்டுள்ளது.
 • ஏலம், இலவங்கம், சிறுநாவற்பூ, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி ஆகியவற்றால் ஆன மருந்துக்கு ஏலாதி எனப் பெயர்.

Leave a Comment

Your email address will not be published.