சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் கலித்தொகை

கலித்தொகை

சொற்பொருள்:

 • கிளை – சுற்றம்
 • நோன்றல் – பொறுத்தல்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • ஒழுகுதல் – தொழிற்பெயர்
 • பொறுத்தல் – தொழிற்பெயர்

பிரித்தறிதல்:

 • அன்பெனப்படுவது = அன்பு + எனப்படுவது
 • பண்பெனப்படுவது = பண்பு + எனப்படுவது

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • நல்லந்துவனார் சங்க காலத்தவர்.
 • இவரை பற்றிய குறிப்புகள் கிடைக்கப்பெறவில்லை.
 • இவர் நெய்தல் கலியில் 33 பாடல்கள் பாடியுள்ளார்.
 • கலித்தொகையை தொகுத்தவர் இவரே.

நூல் குறிப்பு:

 • இந்நூல் கலிப்பாவால் ஆனது.
 • இது நாடகப் பாங்கில் அமைந்துள்ளது.
 • இசையோடு பாடுவதற்கு ஏற்றது.
 • இந்நூலில் கடவுள் வாழ்த்தையும் சேர்த்து 150 பாடல்கள் உள்ளன.
 • கலிப்பா துள்ளல் ஓசை உடையது.
 • இந்நூலை “கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் கலி” எனச் சிறப்பிப்பர்.

Leave a Comment

Your email address will not be published.