சமசீர் கல்வி 11 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் குயில் பாட்டு

குயில் பாட்டு

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • பாரதியார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் சின்னசாமி ஐயருக்கும், இலக்குமி அம்மையாருக்கும் மகனாகத் தோன்றினார்.
 • தேசியக்கவி, மகாகவி எனப் போற்றப்படுபவர்.
 • இந்தியா, விஜயா என்னும் இதழ்களை வெளியிட்டார்.
 • சுதேசமித்திரன் என்ற இதழின் உதவி ஆசிரியராகவும் பணியாற்றினார்.

சொற்பொருள்:

 • வாரி – கடல்
 • கோற்றொடியார் – பெண்கள்(உலக்கையைத் தொடியணிந்த கையில் கொண்ட பெண்கள்)
 • குக்குவென – நெல்லடிக்கும் பொது பெண்கள் ஏற்படுத்தும் ஒலிக்குறிப்பு
 • பண்ணை – வயல்வெளி
 • வேய் – மூங்கில்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • கானப்பறவை – ஏழாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை
 • நீரோசை – ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை
 • பெருங்கடல் – பண்புத்தொகை
 • பழகு பாட்டு – வினைத்தொகை

Leave a Comment

Your email address will not be published.