சமசீர் கல்வி 11 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் சிவபெருமான்

வழிபாட்டுப் பாடல்கள் – சிவபெருமான்

திருநாவுக்கரசர்:

 • சைவத் திருமுறைகளுள் முதல் ஏழு திருமுறைகள் தேவாரம் ஆகும்.
 • அவற்றுள் 4,5,6 ஆகிய திருமுறைகள் திருநாவுக்கரசர் பாடியது.
 • திருநாவுக்கரசர் தென்னார்காடு மாவட்டம், திருவாமூர் என்னும் ஊரில் பிறந்தார்.
 • பெற்றோர் = புகழனார், மாதினியார்,இவரின் தமக்கையார் = திலகவதியார்
 • இயற்பெயர் = மருள் நீக்கியார்
 • இவரின் வேறு பெயர்கள் = வாகீசர், அப்பர்
 • சைவநெறியில் தோய்ந்த இவர் சாதி வேற்றுமைகளைத் களைய முற்பட்ட சமுதாயப் பற்றாளர்.
 • இவர் “என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே” என்னும் திருவாக்கைத் தந்தவர்.
 • காலம் = கி.பி.ஏழாம் நூற்றாண்டு

சொற்பொருள்:

 • நமன் – எமன்
 • நடலை – இறப்பு
 • பிணி – நோய்
 • ஏமாப்பு – பாதுகாப்பு

Leave a Comment

Your email address will not be published.