சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் இயேசு பெருமான்

இயேசு பெருமான்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • இரட்சணியம் என்பதற்கு ஆன்ம ஈடேற்றம் என்பது பொருளாம்.
 • ஆன்ம ஈடேற்றம் விரும்புவார் செல்லும் சிந்தனை யாத்திரை என்பதுவே இரட்சணிய யாத்திரிகம் என்பதன் பொருள்.
 • ஜான் பனியன் என்பார் எழுதிய பில்க்ரிம்ஸ் பிராகிரஸ் என்ற நூலினையே இரட்சணிய யாத்திரிகம் என படைத்துள்ளார்.
 • எச்.ஏ.கிருடினப்பிள்ளை திருநெல்வேலி மாவட்டம் கரையிருப்பு என்னும் ஊரினர்.
 • பெற்றோர் = சங்கர நாராயணபிள்ளை, தெய்வநாயகி அம்மை
 • படைப்புகள் = இரட்சணிய யாத்திரிகம், இரட்சணிய மனோகரம், போற்றித் திருவகவல்.
 • இவரை “கிறித்துவ கம்பர்” என்பர்.

சொற்பொருள்:

 • கண்ணி – மரியன்னை
 • காசினி – உலகம்
 • வான்கதி – துறக்கம்
 • மருவ – அடைய

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • கண்ணிபாலன் – நான்காம் வேற்றுமைத்தொகை

Leave a Comment

Your email address will not be published.