சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் கடவுள் வாழ்த்து

கடவுள் வாழ்த்து

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • கம்பர் சோழ நாட்டுத் திருவழுந்தூரில் பிறந்தவர்.
 • இவரின் காலம் கி.பி. பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு.
 • கம்பரைத் திருவெண்ணெய் நல்லூர் சடையப்ப வள்ளல் என்பார் ஆதரித்து வந்தார்.
 • “கவிச்சக்ரவர்த்தி” எனப் போற்றப்படுபவர் கம்பர்.
 • “கல்வியில் பெரியவன் கம்பன், கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவிபாடும், விருத்தமென்னும் ஒண்பாவிற்கு உயர் கம்பன்” என்னும் தொடர்கள் அவர்தம் பெருமையை விளக்குகின்றன.
 • நூல்கள் = சடகோபர் அந்தாதி, ஏரெழுபது, சிலை எழுபது, திருக்கை வழக்கம், சரஸ்வதி அந்தாதி.

நூற் குறிப்பு:

 • வடமொழியில் வான்மீகி முனிவர் இயற்றிய இராமாயணத்தை தழுவி, தமிழில் கவிப் பேரரசர் கம்பர் இயற்றியது கம்பராமாயணம்.
 • கம்பரால் இயற்றப்பட்டதால் “கம்பராமாயணம்” என வழங்கப்படுகின்றது.
 • கம்பர் தம்நூலுக்கு இட்ட பெயர் “இராமாவதாரம்”

சொற்பொருள்:

 • ஒன்றேயென்னின் – ஒன்றே என்று கூறின்
 • நம்பி – இறைவன்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • வாழ்க்கை – தொழிற்பெயர்
 • அம்மா – வியப்பிடைச்சொல்

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.