சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் காடு

காடு

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • வாணிதாசன் புதுவையை அடுத்த வில்லியனூரில் பிறந்தவர்.
 • பெற்றோர் = அரங்க திருக்காமு, துளசியம்மாள்
 • இயற்பெயர் = அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலு
 • இவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசனிடம் தொடக்கக்கல்வி பயின்றவர்.
 • இவரின் பாடல்கள் சாகித்திய அகாதெமி வெளியிட்ட “தமிழ்க் கவிதைக் களஞ்சியம்” என்ற நூலிலும், தென்மொழிகள் புத்தக வெளியீட்டுக் கழகம் வெளியிட்ட “புதுதமிழ்க் கவிமலர்கள்” என்ற நூலிலும் மற்றும் பற்பல தொகுப்பு நூல்களிலும் இடம் பெற்றுள்ளன.
 • இவர், “தமிழ்-பிரெஞ்ச் கையகர முதலி” என்ற நூலை வெளியிட்டார்.
 • பிரெஞ்ச் குடியரசு தலைவர் இவருக்கு “செவாலியர்” என்ற விருதினை வழங்கி உள்ளார்.
 • இவர், “கவிஞரேறு, பாவலர் மணி, தமிழகத்தின் வோர்ட்ஸ்வொர்த்” என்று அழைக்கப்படுவார்.

சொற்பொருள்:

 • வெய்யோன் – கதிரவன்
 • புரையோடி – உள்ளுக்குள் அரிக்கப்பட்டு
 • முதல் – வேர்
 • செல் – ஒருவகை கரையான்
 • சோங்கி – வாட்டமுற்று

Leave a Comment

Your email address will not be published.