சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் சிக்கனம்

சிக்கனம்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • இவமை கவிஞர் எனப்போற்றப்படுபவர் கவிஞர் சுரதா
 • இவர் திருவாரூர் மாவட்டம் பழையனூரில் பிறந்தவர்.
 • இயற்பெயர் = இராசகோபாலன்
 • படைப்புகள் = தேன்மழை, துறைமுகம், சுவரும் சுண்ணாம்பும்.
 • இவர் தமிழக இயலிசை நாடகமன்றம் வழங்கிய கலைமாமணி பட்டம் பெற்றவர்.
 • இவருடைய “தேன்மழை” நூல் தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை பரிசு பெற்றுள்ளது.
 • பாவேந்தர் நினைவு பரிசினை பெற்ற முதல் கவிஞர் இவரே.

சொற்பொருள்:

 • பகட்டு வாழ்க்கை – ஆடம்பரமான வாழ்க்கை
 • செட்டு – சிக்கனம்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • சட்டதிட்டம் – உம்மைத்தொகை
 • நீதிநூல் – இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை
 • நீரூற்று – ஆறாம் வேற்றுமைத்தொகை
 • தீராத – எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

Leave a Comment

Your email address will not be published.