சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் சிவபெருமான்

சிவபெருமான்

சுந்தரர்:

 • சுந்தரர் தேவாரம் பன்னிருதிருமுறை வைப்பில் ஏழாந் திருமுறையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
 • சுந்தரர் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் பிறந்தவர்.
 • பெற்றோர் = சடையனார், இசை ஞானியார்.
 • இயற்பெயர் = நம்பிஆரூரர்
 • இவர் திருமுனைப்பாடி நாட்டை ஆண்ட நரசிங்க முனையரையர் என்ற சிற்றரசர் மகன்மை கொண்டு வளர்க்கப்பட்டார்.
 • சிவபெருமான் இவரைத் தம் தோழராகத் கொண்டமையால் “தம்பிரான் தோழர்” என அழைக்கப்பட்டார்.
 • இவர் எழுதிய திருதொண்டதொகை என்னும் நூலையே முதனூலாக கொண்டு சேக்கிழார் எழுதிய திருத்தொண்டர் புராணம் எழுந்தது.

சொற்பொருள்:

 • காமகோபன் – காமனைக் காய்ந்தவன்
 • ஆவணம் – அடிமையோலை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • கண்ணுதல் – இலக்கணப் போலி
 • பழ ஆவணம் – பண்புத்தொகை
 • சொற்பதம் – ஒருபொருட் பன்மொழி

Leave a Comment

Your email address will not be published.