சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் நாட்டு வாழ்த்து

நாட்டு வாழ்த்து

நூல் குறிப்பு:

 • “நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள்” என்னும் நூலில் கவிஞரின் பாடல்கள் பல தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
 • கவிஞர் சத்தியாகிரகத் தொண்டர்கள் பாடுவதற்கென இயற்றிய சில பாடல்கள் “என்னுடைய நாடு” என்னும் தலைப்பில் தேசிய மலரில் இடம் பெற்றுள்ளன.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • இயற் பெயர் = இராமலிங்கனார்
 • பெற்றோர் = வெங்கடராமன், அம்மணியம்மாள்
 • இவற் முத்தமிழிலும், ஓவியக்கலையிலும் சிறந்தவர்.
 • இவர் தமிழக அரசின் அரசவைக் கவிஞராக இருந்தார்.
 • தமிழக அரசு இவரை சட்ட மேலவை உறுபினராக நியமித்தது.
 • நடுவண் அரசு இவருக்கு “பத்மபூஷன்” விருது வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது.

சொற்பொருள்:

 • வாடின – தளர்ந்த
 • ஓடின – மறைந்தன

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • தினந்தினம் – அடுக்குத்தொடர்
 • வந்தவர் – வினையாலணையும் பெயர்
 • போனவர் – வினையாலணையும் பெயர்
 • இல்லாதவர் – எதிர்மறை வினையாலணையும் பெயர்
 • யாரையும் – முற்றும்மை

Leave a Comment

Your email address will not be published.