சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் புத்தக சாலை

புத்தக சாலை

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • பாரதிதாசன் புதுவையில் 1891ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்.
 • பெற்றோர் = கனகசபை, இலக்குமி அம்மாள்
 • இயற்பெயர் = சுப்புரத்தினம்
 • படைப்புகள் = குடும்ப விளக்கு, இருண்ட வீடு, தமிழியக்கம், பாண்டியன் பரிசு, இசையமுது, அழகின் சிரிப்பு, கண்ணகி புரட்சிக் காப்பியம், பிசிராந்தையார் போன்ற பல நூல்களை படைத்துள்ளார்.

சொற்பொருள்:

 • மனோபாவம் – உளப்பாங்கு
 • சகமக்கள் – உடன் வாழும் மக்கள்
 • ஒன்று – ஓரினம்
 • இலகுவது – விளங்குவது
 • சுவடி – நூல்
 • சுவடிச்சாலை – நூலகம்
 • சர்வகலாசாலை – பல்கலைக்கழகம்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • அன்புநெறி – இருபெயரொட்டு பண்புத்தொகை
 • உயர்எண்ணம் – வினைத்தொகை
 • செந்தமிழ் – பண்புத்தொகை
 • தருதல், வைத்தல் – தொழிற்பெயர்

Leave a Comment

Your email address will not be published.