சமசீர் கல்வி 12 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் மாலைக்கால வருணனை

மாலைக்கால வருணனை

நூல் குறிப்பு:

 • வடமொழியில், வியாசர் இயற்றிய மகாபாரததக் கதையில் வரும் பாஞ்சாலி, துரியோதனன் சபையில் செய்த சூளுரையை மையமாகக் கொண்டு, பாரதியார் இக்குறுங்காவியத்தைப் படைத்தார்.
 • பாஞ்சாலிசபதம் என்னும் இந்நூலில் அழைப்புச் சருக்கம் ,சூதாட்டச் சருக்கம், அடிமைச் சுருக்கம், துகிலுரிதற்சருக்கம், சபதச் சருக்கம் ஆகிய ஐந்து சருக்கங்கள் உள்ளன.

பாரதியார்:

 • இவர் 1882ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்த் திங்கள் 11ஆம் நாள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் பிறந்தார்.
 • பெற்றோர் = சின்னசாமி, இலக்குமி அம்மையார்.
 • இளமையிலேய கலைமகள் என்னும் பொருள் தரும்,”பாரதி” என்னும் பட்டதை பெற்றார்.
 • இவர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இலக்கிய மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்.
 • இவரின் முப்பெரும் படைப்புகள் = கண்ணன் பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம், குயில் பாட்டு.

சொற்பொருள்:

 • பரிதி – சூரியன்
 • வண்ணம் – அழகு
 • முகில் – மேகம்
 • பொய்கை – நீர்நிலை
 • இருட்கடல் – நீலக்கடல்
 • களஞ்சியம் – தொகுப்பு

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • படர்முகில் – வினைத்தொகை
 • செழும்பொன் – பண்புத்தொகை
 • தங்கத்தீவு – உருவகம்
 • பொற்கரை – உருவகம்
 • சுடரொளி – வினைத்தொகை

Leave a Comment

Your email address will not be published.