சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் இராமலிங்க அடிகள்

இராமலிங்க அடிகள்:

ஆசிரியர் குறிப்பு:

  • இராமலிங்க அடிகளார் “திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்” என்னும் சிறப்பு பெயர் பெற்றவர்.
  • கடலூர் வட்டம் மருதூரில் பிறந்தவர்.
  • பெற்றோர்: இராமையா – சின்னம்மையார்
  • காலம்: 5.10.1823 – 30.01.1874

நூல்கள்:

  • ஜீவகாரூன்ய ஒழுக்கம்
  • மனுமுறை கண்ட வாசகம்
  • இவர் பாடல்கள் அனைத்தும் “திருவருட்பா” எனத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

சிறப்பு:

  • சமரச சன்மார்க்க நெறியை வழங்கினார்.
  • மத நல்லிணக்கத்திற்கு “சன்மார்க்க சங்கம்”, உணவளிக்க “அறச்சாலை”, அறிவு நெறி விளங்க “ஞான சபை” நிறுவினார்.

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published.