பிறமொழிச் சொற்களை நீக்குதல்

அங்கத்தினர் முதல்
அசல் பேரிடர்
அசல் பட்டறிவு
அச்சன் இசைவு
அதிகாரி ஞாயிறு
அதிபர் தொடக்கம்
அந்நியர் சொத்து
அபாயம் வாழ்நாள்
அபிஷேகம் துன்பம்
அபூர்வம் நெஞ்சம்
அமல் இறைவன்
அர்த்தம் விருந்தோம்பல்
அலங்காரம் திருப்பணியாளர்-
அவசரம் ஆசிரியர்
அனுபவம் இயல்பு
அனுமதி உலக வழக்கு
அனுமதி தாள்
ஆசீர்வதித்தல் செருக்கு
ஆதவன் சிற்றூர்
ஆபத்து சிறையாளி
ஆயுள் ஆவை
ஆரம்பம் சோறு
ஆரம்பம் பரிந்துரை
ஆராதனை தொண்டு
ஆஸ்தி விழிப்பு
இம்சை செய்தி
இருதயம் நாள்
இருதயம் வல்லுநர்
ஈசன் செய்தித்தாள்
உத்தரவு வழிபாடு
உத்தியோகம் நேர்கானல்
உபசரித்தல் திருநீறு
உபந்நியாசம் உரையாடல்
உபயம் மருத்துவர்
உபயோகம் உறுப்பினர்
உபாத்தியாயர் அலுவலர்
உற்சாகம் தலைவர்
எதார்த்தம் அயலார்
ஐகதி குடமுழுக்கு
ஐதீகம் புதுமை
கமலம் பொருள்
கர்வம் ஒப்பனை
கவனம் விரைவு
கஜானா இசைவு
காகிதம் இடர்
காகிதம் தொடக்கம்
காகிதம் வழிபாடு
கிராமம் நெஞ்சு
கிரீடம் கட்டளை
குபேரன் பயன்
குபேரன் ஊக்கம்
குமரன் கருத்து
குமாஸ்தா மணிமுடி
கோபம் புதல்வன்
கோஷ்டி பெருஞ்செல்வன்
சங்கம் சினம்
சந்தா அறிவியல்
சந்தேகம் நோன்பு
சபதம் திறவுகோல்
சம்பிரதாயம் கட்டணம்
சரித்திரம் விடை
சர்க்கார் இனம்
சாதம் தாள்
சாவி மன்றம்
சிகிச்சை ஐயம்
சித்திரம் சூளுரை
சிபாரிசு வரலாறு
சின்னம் மருத்துவம்
சுபை ஓவியம்
சேவை அடையாளம்
தகவல் நாள்தோறும்
தாலுகா ஆபீசு விளக்கு
தினசரி இழப்பு
தினம் தலைவன்
தீபம் அச்சம்
நமஸ்காரம் தேர்வு
நஷ்டம் சிக்கல்
நாயகன் அறிவு
நாஷ்டா கற்பித்தல்
நிபுணர் அமைச்சர்
பண்டிகை முதன்மை
பதில் நோடி
பத்திரிகை மறை
பந்துமித்திரர் தாள்
பயம் திடல்
பரீட்சை பிணை
பஜனை பெருஞ்செல்வன்
பஜார் வழக்கம்
பிரச்சினை காலை உணவு
புத்தி நீக்கம்
புஷ்பம் தீர்த்து வை
பூஜை மக்கள்
பேட்டி மாவட்டம்
பைசல் செய் கருவூலம்
போதனை அரசு
மந்திரி நடைமுறை
மாமூல் சமயச் சொற்பொழிவு
முக்கியம் சுற்றம், நட்பு
மைதானம் வாழ்த்துதல்
ரத்து தாமரை
விஞ்ஞானம் நஞ்சு
விநாடி மலர்
வியாபாரம் கூட்டு வழிபாடு
விரதம் வணக்கம்
விவாதம் கூட்டம்
விஷம் எழுத்தர்
வுpபூதி மரபு
வெள்ளம் வட்டாட்சியர்அலுவலகம்
வேடிக்கை கடைத்தெரு
வேதம் அலுவல்
வைத்தியர் திருவிழா
ஜமக்காலம் நீர்ப்பெருக்கு
ஜனங்கள் வணிகம்
ஜாக்கிரதை மூலம்
ஜாதி தந்தை
ஜாமீன் விரிப்பு
ஜில்லா காட்சி

Leave a Comment

Your email address will not be published.