Ramalinga Adigal

Tnpsc General Tamil Part C Ramalinga Adigal

Tnpsc General Tamil Part C  Ramalinga Adigal

Ramalinga Adigal

இராமலிங்க அடிகள்

வாழ்க்கைக் குறிப்பு:

 • கடலூர் வட்டம் மருதூரில் பிறந்தவர்.
 • பெற்றோர்: இராமையா – சின்னம்மையார்
 • மனைவி = மட்டுவார்குழலி
 • ஆசிரியர் = சபாபதி
 • காலம் = 5.10.1823 – 30.01.1874

சிறப்பு பெயர்:

 • இசைப் பெரும்புலவர்
 • அருட்ப்ரகாச வள்ளலார்
 • சன்மார்க்க கவிஞர்
 • புதுநெறி கண்ட புலவர்(பாரதியார்)
 • புரட்சித் துறவி
 • ஓதாது உணர்ந்த அருட்புலவர்
 • ஓதாது உணர்ந்த பெருமான்
 • பசிப்பிணி மருத்துவர்

படைப்புகள்:

 • சிவநேச வெண்பா
 • நெஞ்சறிவுறுத்தல்
 • மகாதேவமாலை
 • இங்கிதமாலை
 • மனுமுறை கண்ட வாசகம்
 • ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம்
 • திருவருட்பா(6 பிரிவு, 5818 பாடல்கள்)
 • வடிவுடை மாணிக்க மாலை
 • தெய்வமணிமாலை
 • எழுந்தரியும் பெருமான் மாலை
 • உண்மை நெறி
 • மனுநீதிச்சோழன் புலம்பல்

கட்டுரை:

 • ஜீவகாருண்யம்
 • வந்தனை செய்முறையும் பயனும்
 • விண்ணப்பம்
 • உபதேசம்
 • உண்மைநெறி

பதிப்பித்த நூல்கள்:

 • ஒழிவில் ஒடுக்கம்
 • தொண்டை மண்டல சதகம்
 • சின்மயா தீபிகை

குறிப்பு:

 • 1865இல் சன்மார்க்க சங்கம் தொடங்கினார்
 • 1867இல் சத்திய தருமசாலை தொடங்கினார்
 • 1876இல் சித்தி வளாகம்
 • 1872இல் சத்திய ஞானசபை
 • இவரின் வழிபாடு கடவுள் = முருகன்
 • இவரின் வழிபாடு குரு = திருஞானசம்பந்தர்
 • இவர் பின்பற்றிய நூல் = திருவாசகம்
 • இவரின் மந்திரம் = அருட்பெருஞ்சோதி
 • இவரின் கோட்பாடு = ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு
 • இவரின் கொள்கை = ஜீவகாருண்யம்
 • நால்வகை பாக்களில் பாடல் இயற்றும் திறம் பெற்றிருந்தார்
 • தம் கொள்கைகெனத் தனிக்கொடி கண்டவர். அது மஞ்சள், வெள்ளை நிறம் உடையது
 • சைவராகப் பிறந்தும் திருமாலையும் போற்றியவர், இவ் வழக்கத்தை தொடங்கி வைத்தவர்
 • இவர் சித்தர்களில் ஒருவராக போற்றப்படுகிறார்
 • தமிழ் இலக்கியத்துள் மிகப்பெரிய ஆசிரிய விருத்தம் பாடியவர். 192 சீர் ஆசிரிய விருத்தம்
 • தமிழ் இலக்கியதுள்ளே அடி எண்ணிகையில் பெரிய ஆசிரியப்பா பாடியவர், 1596 அடிகள்
 • இவருக்கு திருஅருட் பிரகாச வள்ளலார் எனப் பெயரிட்டவர் = தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்
 • இவ பாடலைத் தொகுத்தவர் = தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்
 • இவர் பாடல்களுக்குத் திருவருட்பா என்று பெயரிட்டவர் = தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்
 • இவர் பாடல்களை ஆறு திருமுறைகளாக வகுத்தவர் = தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்
 • இவர் பாடல்களை முதலில் பதிப்பித்தவர் = தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார்
 • இவர் பட்டை “மருட்பா” என்றவர் = ஆறுமுக நாவலர்
 • இவைகளின் மறுப்புக்கு மறுப்புத்தந்து அருட்பா தான் என நிறுவியவர் = செய்குத்தம்பி பாவலர்
 • 1874ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 30ஆம் நாள் நடு இரவில் தன் அன்பர்களிடம் விடை பெற்றுத் தன் குடிசையில் சென்று தாளிட்டு கொண்டு இயற்கை எய்தினார். அவரின் மரணம் இன்றுவரை விடை காண முடியாத புதிராகவே உள்ளது
 • இறைவனை தலைவனாகவும் தம்மை தலைவியாகவும் பாவித்துப் பாடல்கள் பல புனைந்துள்ளார். “இங்கிதமாலை” இத்தகைய நூலாகும்
 • தண்ணீர் கொண்டு விளக்கு எரித்த போன்ற அற்புதங்கள் நிகழ்த்தியவர்
 • உருவ வழிபாட்டை நீக்கி, ஒளி வழிபாட்டை உண்டாக்கினார்

மேற்கோள்:

 • அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணை
 • அப்பாநான் வேண்டுதல் கேட்டு அருள் புரிதல் வேண்டும்
 • மேடையில் வீசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்றே
 • ஒத்தாரும் தாழ்ந்தாரும் உயர்ந்தாரும் எவரும்
  ஒருமை உளராகி உலகியல் நடத்தல் வேண்டும்
 • அம்பலப் பாட்டே அருட்பாட்டு
  அல்லாதார் பாட்டெல்லாம் மருட்பாட்டு
 • உள்ளொன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று பேசுவார்
  உறவு கலவாமை வேண்டும்
 • வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்
 • பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு
 • வான் கலந்த மாணிக்க வாசக
 • கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும் களிப்பருளும் களிப்பே
 • கண்மூடி பழக்கம் எல்லாம் மண்மூடி போக

Read Also: Tnpsc General Tamil Part C Bharathidasan

Tnpsc General Tamil Part C Ramalinga Adigal

TNPSC

Online Tnpsc General Tamil Practices test

Leave a Comment

Your email address will not be published.