Tnpsc Pothu Tamil 12th std

TNPSC Pothu Tamil 12th Books (12-ஆம் வகுப்பு)

[su_box title=”செய்யுள்” style=”soft” box_color=”#33cccc” title_color=”#ffffff” radius=”8″][su_list icon=”https://tnpscwinners.com/wp-content/uploads/2017/12/hand.png”]

 • கம்பராமாயணம்
  (யுத்தகாண்டம்)
 • தமிழரசி குறவஞ்சி
  அ.வரதநஞ்சையப் பிள்ளை
 • நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள்
 • தொகை நூல்கள்
  -புறநானூறு(நரிவெரூத் தலையார்
  -அகநானூறு(மதுரை மள்ளனார்)
  -நற்றிணை
  (நக்கண்ணையார்)
  -குறுந்தொகை
  (கபிலர்)
  -ஐங்குறு நூறு
  (ஓதலாந்தையார்)
 • திருக்குறள்
  -செய்ந்நன்றியறிதல்
  -பொறையுடைமை
  -அறிவுடைமை
  -வினைத்திட்பம்
 • தொடர்நிலைச்செய்யுள்
  -சிலப்பதிகாரம்
  -கம்பராமாயணம்
  -தேம்பாவணி
  -பாண்டியன் பரிசு
 • சிற்றலக்கியங்கள்
  -இராசராச சோழனுலா
  (ஒட்டக்கூத்தர்)
  -திருவேங்கடத்தந்தாதி
  (பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார்)
  -மதுரைக்கலம்பகம்
  (குமரகுருபரர்)
  -முக்கூடற்பள்ளு
 • மறுமலர்ச்சிப்பாடல்கள்
  -மாலைக்கால வருணனை
  (பாரதியார்)
  -புத்தகசாலை
  (பாரதிதாசனார்)
  -காடு
  (வாணிதாசன்)
  -சிக்கனம்
  (சுரதா)
  -மனிதநேயம்
  (ஆலந்தூர் மோகனரங்கள்)
  -இது எங்கள் கிழக்கு
  (தாளபாரதி)
  -தீக்குச்சிக்ள
  (கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்)
 • வழிப்பாட்டுபாடல்கள்
  -சிவப்பெருமான்
  (சுந்தரர்)
  -திருமாள்
  (குலசேகரர்
  -புத்தபிரான்
  (சீத்தலை சாத்தனார்)
  -அருகன்
  (நீலகேசி)
  -இயேசுபிரான்
  (எச்.ஏ.கிருஷ்ணபிள்ளை)
  நபிகள் நாயகம்
  (உமறுப்புலவர்)[/su_list][/su_box]

[su_box title=”உரைநடை” style=”soft” box_color=”#33cccc” title_color=”#ffffff” radius=”8″][su_list icon=”https://tnpscwinners.com/wp-content/uploads/2017/12/hand.png”]

 • பால்வண்ணம்பிள்ளை
  (புதுமைப்பித்தன்)
  மூக்கப்பிள்ளை வீட்டு விருந்து
  (வல்லக்கண்ணன்)
  சட்டை
  -ஜெயகாந்தன்
  வேலி(ராஜம் கிருஷ்ணன்)
 • மகன்
  (செயப்பிரகாசம்)
 • கிழிசல்
  (நாஞ்சில் நாடன்)
 • ஓர் உல்லாசப் பயணம்
  -வண்ணதாசன்
 • ஓவ்வொரு கல்லாய்
  -கந்தர்வன்
 • மண்
  -அய்க்கண்
 • பழிக்குப்பழி[/su_list][/su_box]

[su_box title=”துணைப்பாடம்” style=”soft” box_color=”#33cccc” title_color=”#ffffff” radius=”8″][su_list icon=”https://tnpscwinners.com/wp-content/uploads/2017/12/hand.png”]

 • பால்வண்ணம்பிள்ளை
  (புதுமைப்பித்தன்)
 • மூக்கப்பிள்ளை வீட்டு விருந்து
  (வல்லக்கண்ணன்)
 • சட்டை
  -ஜெயகாந்தன்
 • வேலி(ராஜம் கிருஷ்ணன்)
 • மகன்
  (செயப்பிரகாசம்)
 • கிழிசல்
  (நாஞ்சில் நாடன்)
 • ஓர் உல்லாசப் பயணம்
  -வண்ணதாசன்
 • ஓவ்வொரு கல்லாய்
  -கந்தர்வன்
 • மண்
  -அய்க்கண்
 • பழிக்குப்பழி[/su_list][/su_box]

[su_box title=”இலக்கணம்” style=”soft” box_color=”#33cccc” title_color=”#ffffff” radius=”8″][su_list icon=”https://tnpscwinners.com/wp-content/uploads/2017/12/hand.png”]

 1. புணர்ச்சி விதிகள்[/su_list][/su_box]