TNPSC Pothu Tamil Study Materials 

List of Topics

Tnpsc Pothu Tamil Part – A

1. பொருத்துதல்

பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

புகழ் பெற்ற நூல் நூலாசிரியர்

2. தொடரும், தொடர்பும் அறிதல்

இத்தொடரால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்

அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்

3. பிரித்தெழுதுக

4. எதிர்சொல்

5. பொருந்தாத சொல்லை கண்டறிதல்

6. பிழை திருத்தம்

சந்திப்பிழையை நீக்குதல்

ஒருமை பன்மை பிழைகளை நீக்குதல்

மரபுப் பிழைக்ள வழுவுச் சொற்களை நீக்குதல்

பிறமொழிச் சொற்களை நீக்குதல்

7. ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்

8. ஓலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல்

9. ஒரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளைக் கண்டறிதல்

10. வேர்ச்சொல்லைத் தேர்வு செய்தல்

11. வேர்ச்சொல்லைக் கொடுத்து வினைமுற்று வினையெச்சம் வினையாலணையும் பெயர் தொழிற் பெயரை உருவாக்குதல்

12. அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்தல்

13. சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடாராக்குதல்

14. பெயர்சொல்லின் வகையறிதல்

15. இலக்கணக் குறிப்பறிதல்

16. விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

17. எவ்வகை வாக்கியம் எனக் கண்டெழுதுதல்

18. தன்வினை, பிறவினை செய்வினை செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களைக் கண்டெழுதுதல்

19. உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெழுதுதல்

20. எதுகை மோனை இயைபு இவற்றுள் ஏதுனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெழுதுதல்

 

Tnpsc Pothu Tamil Part – B 

 1. திருக்குறள் (அன்பு, பண்புடைமை, கல்வி, கேள்வி, அறிவுடைமை, அடக்கம் உடைமை, ஒழுக்கம் உடைமை, பொறையுடைமை, நட்பு, வாய்மை, காலம் அறிதல், வலி அறிதல், ஓப்புரவு அறிதல், செய்ந்நன்றி அறிதல், சான்றாண்மை, பெரியாரைத் துணைக்கோடல், பொருள் செயல்வகை, வினைத்திட்பம், இனியவை கூறல்)
 1. பதினெண்கீழ்கணக்கு நூல்கள்
 2. கம்பராமாயணம்
 3. எட்டுத்தொகை மற்றும் பத்துபாட்டு
 4. ஐம்பெரும் – ஐஞ்சிறுங் காப்பியம்
 5. நாலாயர திவ்வியப் பிரபந்தம்
 6. திருவிளையாடற் புராணம்
 7. தேம்பாவணி
 8. சீராபுரணம்
 9. சிற்றிலக்கியங்கள்
 10. மனோன்மணியம்
 11. பாஞ்சலிசபதம்
 12. காளமேகப் புலவர்
 13. அழகிய சொக்கநாதர்
 14. நாட்டுபுறப்பட்டு
 15. பன்னிருதிருமுறைகள்

Tnpsc Pothu Tamil Part – C

1. பாரதியார்

2. பாரதிதாசன்

3. நாமக்கல் கவிஞர்

4. கவிமணி

5. மரபு கவிதைகள்

6. புதுக்கவிதை

7. கடித இலக்கியம்

8. கலைகள்

9. சிறுகதைகள்

10. தமிழின் தொண்மை

11. உரைநடை

12. தமிழ்ப்பணி

13. தமிழ்த்தொண்டு

14. சமுதாயத்தொண்டு

15. இராமலிங்க அடிகள்

16. தாயுமானவர்

17. அன்னி பெசன்ட் அம்மையார்

18. தமிழகம்

Pothu Tamil  Samacheer kalvi School Books – List of Topics

Samacheer Kalvi 6th Books (6-ஆம் வகுப்பு)

செய்யுள்

 1. திருவருட்பா
 2. திருக்குறள்
 3. நாலடியார்
 4. பாரததேசம்
 5. நான்மணிக்கடிகை
 6. இசையமுது
 7. பழமொழி நானூறு
 8. சித்தர் பாடல்
 9. புறநானூறு
 10. திண்ணையை இடித்துத்தெருவாக்கு
 11. செய்யும் தொழிலே தெய்வம்
 12. தனிபாடல்
 13. அந்தகாலம் இந்தகாலம்
 14. குற்றாலக் குறவஞ்சி
 15. மரமும் பழைய குடையும்

உரைநடை

 1. தமிழ்தாத்தா
 2. பறவைகள் பலவிதம்
 3. ஆராரோ ஆரிராரோ
 4. மகள் இந்திராவுக்கு நேரு எழுதியக் கடிதம்
 5. இளமையில் பெரியார் கேட்ட வினா
 6. தேசியம் காத்த செம்மல
 7. கல்லிலே கலைவண்ணம்
 8. தயக்கம் இன்றத் தமிழில்பேசுவோம்
 9. எது பண்பாடு

துணைப்பாடம்

 1. கடைசிவரை நம்பிக்கைபாம்புகள்
 2. வீரச்சிறுவன்
 3. ஊர்திருவிழா ஒரு கலைவிழா
 4. தங்கமாம்பழமும் சூட்டுக்கோலும்
 5. எது பெரிய உண்மை
 6. சாதனைப் பெண்மணி மேரி கியூரி
 7. நாடும் நகரமும்
 8. நல்ல சொற்கள் நன்மை பயக்கும்

இலக்கணம்

 1. இலக்கணமும் மொழித்திறனும்
 2. சுட்டெழுத்துகள்
 3. ஆளபெடை
 4. திணை
 5. பால்
 6. மாத்திரை
 7. எண்
 8. இடம்

Samacheer Kalvi 7th Books (7-ஆம் வகுப்பு)

செய்யுள்

 1. பொதுமைவேட்டல் (போற்றி)
 2. திருக்குறள்
 3. புறநானூறு
 4. முதுமொழிக்காஞ்சி
 5. இரட்டுறமொழிதல்
 6. கல்விக்கு எல்லை இல்லை
 7. திரிகடுகம்
 8. திருவாரூர் நான்மணிமாலை
 9. மெய்பொருள் கல்வி
 10. ஏர்முனை
 11. அம்மானை
 12. பொங்கள் வழிபாடு
 13. உழவன் சிறப்பு
 14. எங்கள் தமிழ்
 15. சீவகசிந்தாமணி

உரைநடை

 1. செம்மொழித்தமிழ்
 2. மகாவித்துவான் மீனாட்சிசுந்தரனார்
 3. கணிதமேதை இராமானுஜம்
 4. காந்தியடிகள் கடிதம்
 5. தூங்காநகர்
 6. நெசவு
 7. இயற்கை வேளாண்மை
 8. தமிழக விளையாட்டுகள்
 9. ஓவியக்கலை

துணைப்பாடம்

 1. ஊரும் பேரும்
 2. கோவூர்கிழார்
 3. நன்றிப்பரிசு
 4. உரியது
 5. அறிவு நுட்பம்
 6. நிலைத்த செல்வம் கல்வி செல்வம்
 7. தூரத்து ஒளி
 8. நண்பன்
 9. கொடைக்குணம்

இலக்கணம்

 1. நால்வகைச் சொல்
 2. இடுகுறிப்பெயரும்,காராணப்பெயரும்
 3. அறுவகைப்பெயர்சொற்கள்
 4. வினைமுற்று, பெயரெச்சம், வினையெச்சம்
 5. வேற்றுமை, அடைமொழி
 6. மூவகைப் போலிகள்
 7. சொல்-பகாப்பதம்,பகுபதம்
 8. அணியிலக்கணம்

Samacheer Kalvi 8th Books (8-ஆம் வகுப்பு)

செய்யுள்

 1. தாயுமானவர் திருபாடல் திருட்டு(பராபரக்கண்ணி)
 2. திருக்குறள்
 3. இனியவை நாற்பது
 4. தமிழ்பசி
 5. திருவள்ளுவமாலை
 6. நளவெண்பா
 7. விவேகசிநதாமணி
 8. பாரதத்தாய்
 9. திருமந்திரம்
 10. தேமபாவணி
 11. கம்பராமாயணம்
 12. விழுதும் வேரும்
 13. திருவருட்பா
 14. வில்லிபாரதம்
 15. யார் கவிஞன்
 16. முத்துக்குமாரசாமி
 17. பிள்ளை தமிழ்

உரைநடை

 1. தமிழ் வளர்த்த சான்றோர்கள்
 2. செய்தி உருவாகும் வரலாறு
 3. உலகம் உள்ளங்கையில்
 4. இந்திய விடுதலைப் போரில் தமிழகப்; பெண்களின் பங்கு
 5. நாடக்கலைகாட்டுயிரிகள்
 6. தமிழர் வானியல்
 7. தேவநேயப் பாவாணர்
 8. இலக்கியத்தில் நகைச்சுவை

துணைப்பாடம்

 1. ஜி.யு.போப்
 2. மகிழ்ச்சிக்கான வழி
 3. ஆவணம்
 4. மரத்தின் வேண்டுகோள்
 5. கண்திறந்தது
 6. சென்னை அருங்காட்சியகம்
 7. கலீலியோ கலிலி
 8. மணம் நுகர்ந்ததற்குப் பணம்
 9. குழந்தையின் இயல்பு

இலக்கணம்

 1. குற்றியலுகரம், குற்றியலிகரம், முற்றியலுகரம்
 2. இலக்கியவகைச் சொற்கள்
  இயற்சொல், திரிசொல், வடசொல், திசைச்சொல்
 3. வழக்கு
  -இயல்பு, தகுதி
  தொகைநிலை, தொகாநிலை, இரட்டைக்கிளவி, அடுக்குத்தொடர்
 4. ஆகுப்பெயர்
  -பொருளாகு, இடவாகு, காலவாகு, சினையாகு, குணவாகு, தொழிலாகு
 5. புணர்ச்சி
  -இயல்பு, விகாரம்
 6. வேற்றுமை
 7. பாவகைகள்
  -வெண்பா, ஆசிரியப்பா, வஞ்சிப்பா, கலிப்பா
 8. அணியிலக்கணம்
  -உவமையணி, ஏடுத்துக்காட்டு உவமையணி, உருவக அணி,

Samacheer Kalvi 9th Books (9-ஆம் வகுப்பு)

செய்யுள்

 1. கம்பராமாயணம்
  -கம்பர்
 2. திருக்குறள்
  -பொறையுடைமை
  -கேள்வி
  -சான்றாண்மை
 3. சிறுபஞ்சமூலம்
  -காரியாசான்
 4. பாஞ்சாலி சபதம்
  -பாரதியார்
 5. ஓய்வும் பயனும்
  -பெருஞ்சித்திரனார்
 6. திருவிளையாடற்புராணம்
  -பரஞ்சோதி முனிவர்
 7. இன்பம்
  -சுரதா
 8. முத்தொள்ளாயிரம்
 9. கலிங்கத்துப்பரணி
  -ஜெயங்கொண்டர்
 10. உமர்கய்யாம் பாடல்கள்
 11. மணிமேகலை
  -சீத்தலைச் சாத்தனார்
 12. பெண்மை
  -ராமலிங்கனார்
 13. இரட்சணிய யாத்திரிகம்
  -எச்.ஏ.கிருட்டினனார்
 14. புறநானூறு
  -நக்கீரனார்
 15. குறுந்தொகை
  -தேவகுலத்தார்

துணைப்பாடம்

 1. மாமரம்
 2. கண்ணதாசன் கவியின்பம்
 3. கெலன் கெல்லர்
 4. மு.வரதராசனாரின் கடிதம்
 5. திரு.வி.கலயாணசுந்தரனாரின் தமிழ்ப்பணி
 6. நோய் நீக்கும் மூலிகைகள்
 7. இராணி மங்கம்மாள்
 8. நேர்மை
 9. நல்ல உள்ளம்

இலக்கணம்

 1. எழுத்து
 2. அளபெடை
  சொல்
  பகுபத உறுப்புகள்
 3. ஆகுபெயர்
 4. பொருள்கோள்
 5. யாப்பு : செய்யுள் உறுப்புகள்
  எழுத்து, அசை, சீர்
  யாப்பு : செய்யுள் உறுப்பு (தளை)
 6. யாப்பு : செய்யுள் உறுப்புகள்
  அடி, தொடை, அடி
  அணி
 7. சொல்

Samacheer Kalvi 10th Books (10-ஆம் வகுப்பு)

செய்யுள்

 1. திருவாசகம்
  -மாணிக்கவாசகர்
 2. திருக்குறள்
  -ஒழுக்கம் உடைமை
  -காலமறிதல்
  -பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
  -பொருள் செயல்வகை
 3. ஏலாதி
  -கணிமேதாவியார்
 4. சிலப்பதிகாரம்
  -இளங்கோவடிகள்
 5. தமிழ்வளர்ச்சி
  -பாரதிதாசன்
 6. கம்பராமாயணம்
  -கம்பர்
 7. நற்றினை
  -மிளைகிழான் நல்வேட்டனார்
 8. பெரியபுராணம்
  -சேக்கிழார்
 9. தமிழ்விடுதூது
  -ஆசிரியர் பெயர்
 10. தேவாரம்
  -திருநாவுகரசர்
 11. சீறாப்புராணம்
  -உமறுப்புலவர்
 12. கலித்தொகை
  -நல்லந்துவனார்
 13. நந்திக்கலம்பகம்
  -ஆசிரியர் பெயர்
 14. நாலாயிரத்திவ்வியப்பிரபந்தம்
  -குலசேகரஆழ்வார்
 15. நிற்க நேரமில்லை
  -சலை இளந்திரையன்

உரைநடை

 1. உயர்தனிச் செம்மொழி
 2. பெரியாரின் பெண்விடுதலைச் சிந்தனைகள்
 3. அம்பேத்கார்
 4. பேச்சுக்கலை
 5. திரைப்படம் உருவான கதை
 6. தொன்மைத் தமிழகம்
 7. தமிழ்மொழியில் அறிவியல் சிந்தனைகள்
 8. காந்தியம்
 9. திருவருட்வரகாச வள்ளலார்
 10. பல்துறை வேலைவாய்ப்புகள்

துணைப்பாடம்

 1. பரிதிமாற்கலைஞர்
 2. மெல்ல மெல்ல மற
 3. அன்றாட வாழ்வில் சட்டம்
 4. அண்ணாவின் கடிதம்
 5. பாரதரத்னா ஆபுசு
 6. தற்காலத் தொல்லியல் ஆய்வுகள்
 7. அயோத்திதாசப் பண்டிதர்
 8. நூலகம்

இலக்கணம்

 1. எழுத்து
 2. சொற்றொடர் வகைகள்
 3. மூவகை மொழிகள்
 4. வினைச்சொல்
 5. வினைமுற்று
 6. எச்சம்
  -பெயரெச்சம், வினையெச்சம், முற்றெச்சம்
 7. மொழித்திறன் பயிற்சி
  பொது, ஒருபொருட்பன்மொழி,உவம உருபுகள்
  புணர்ச்சி
 8. வல்லினம் மிகும், மிகா இடங்கள்
 9. பொருள் இலக்கணம்
 10. பாவகை
 11. அலகிட்டு வாய்பாடும் தளையும் கூறுயம் கூறுதல்

Pothu Tamil 11th Books (11-ஆம் வகுப்பு)

செய்யுள்

 1. தாயுமானவர் பாடல்கள்
 2. மொழிவாழ்த்து
  -பள்ளியகரம் நீ.கந்தசாமிப் புலவர்
  பாரதியார் கவிதைகள்
 3. தொகை நூல்கள்
  -புறநானூறு
  -அகநானூறு
  -ஐங்குநுறூறு
 4. அறஇலக்கியம்
 5. திருக்குறள்
  -அடக்கமுடைமை
  -ஒப்புரவறிதல்
  -காலமறிதல்
  -வலியறிதல்
 6. தொடர்நிலைச் செய்யுல்
  -சீவகசிந்தாமணி (திருத்தக்கதேவர்)
  -சீறாப்புராணம் (உமரப்புலவர்)
  -மனோன்மணீயம் (பெ.சுந்தரம்பிள்ளை)
  -குயில்பாட்டு (பாரதியார்)
 7. சிற்றிலக்கியங்கள்
  -அழகர் கிள்ளைவிடு தூது(பாலப்பட்டடை சொக்கநாதபிள்ளை)
  -கலிங்கத்துப்பரணி
  (ஜெயங்கொண்டார்
  -முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்(குமரகுருபரர்)
  -பெத்தலகேம் குறவஞ்சி(வேதநாயக சாஸ்திரி)
 8. மறுமலர்ச்சி பாடல்கள்
  -எந்நாளே(பாரதிதாசன்)
  -பூக்கட்டும் புதுமை(முடியரசன்)
  -விடுதலை விளைத்த உரிமை(கவியரசு கண்ணதாசன்)
  -தளை(சிற்பி)
  -கண் (நா.காமராசன்)
  -தண்ணீர் வங்கிகள்(ந.கருணாநிதி)
 9. வளிபாட்டுப் பாடல்கள்
  -சிவபெருமான்(திருநாவக்கரசர்)
  -திருமாள்(ஆண்டாள்)
  -இயேசுபிரான் (எச்.ஏ.கிருஷ்ணபிள்ளை)
  -புத்தர்(வீரசோழிய மேற்கோள்)

உரைநடை

 1. கல்வியே அழியாச் செல்வம்
 2. வீரச்சுவை
 3. காளத்திவேடனும், கங்கைவேடனும்
 4. குடிமக்கள் காப்பியம்
 5. ஓய்வு
 6. சமயங்களின் பொதுநீதி
 7. கல்வெட்டுகள்
 8. தமிழக மகளிர்

துணைப்பாடம்

 1. ஒருநாள் கழிந்தது
  -புதுமைப்பித்தன்
 2. தேங்காய்த் துண்டுகள்
  -மு.வ
 3. மறுமணம்
  -வித்தன்
 4. செங்கமலமும் ஒரு சோப்பும்
  -சுந்தரராமசாமி
 5. ஒரு பிரமுகர்
  -ஜெயகாந்தன்

இலக்கணம்

 1. புணர்ச்சி விதிகள்

Pothu Tamil 12th Books (12-ஆம் வகுப்பு)

செய்யுள்

 1. கம்பராமாயணம்
  (யுத்தகாண்டம்)
 2. தமிழரசி குறவஞ்சி
  அ.வரதநஞ்சையப் பிள்ளை
 3. நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள்
 4. தொகை நூல்கள்
  -புறநானூறு(நரிவெரூத் தலையார்
  -அகநானூறு(மதுரை மள்ளனார்)
  -நற்றிணை
  (நக்கண்ணையார்)
  -குறுந்தொகை
  (கபிலர்)
  -ஐங்குறு நூறு
  (ஓதலாந்தையார்)
 5. திருக்குறள்
  -செய்ந்நன்றியறிதல்
  -பொறையுடைமை
  -அறிவுடைமை
  -வினைத்திட்பம்
 6. தொடர்நிலைச்செய்யுள்
  -சிலப்பதிகாரம்
  -கம்பராமாயணம்
  -தேம்பாவணி
  -பாண்டியன் பரிசு
 7. சிற்றலக்கியங்கள்
  -இராசராச சோழனுலா
  (ஒட்டக்கூத்தர்)
  -திருவேங்கடத்தந்தாதி
  (பிள்ளைப்பெருமாள் ஐயங்கார்)
  -மதுரைக்கலம்பகம்
  (குமரகுருபரர்)
  -முக்கூடற்பள்ளு
 8. மறுமலர்ச்சிப்பாடல்கள்
  -மாலைக்கால வருணனை
  (பாரதியார்)
  -புத்தகசாலை
  (பாரதிதாசனார்)
  -காடு
  (வாணிதாசன்)
  -சிக்கனம்
  (சுரதா)
  -மனிதநேயம்
  (ஆலந்தூர் மோகனரங்கள்)
  -இது எங்கள் கிழக்கு
  (தாளபாரதி)
  -தீக்குச்சிக்ள
  (கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்)
 9. வழிப்பாட்டுபாடல்கள்
  -சிவப்பெருமான்
  (சுந்தரர்)
  -திருமாள்
  (குலசேகரர்
  -புத்தபிரான்
  (சீத்தலை சாத்தனார்)
  -அருகன்
  (நீலகேசி)
  -இயேசுபிரான்
  (எச்.ஏ.கிருஷ்ணபிள்ளை)
  நபிகள் நாயகம்
  (உமறுப்புலவர்)

உரைநடை

 1. பால்வண்ணம்பிள்ளை
  (புதுமைப்பித்தன்)
  மூக்கப்பிள்ளை வீட்டு விருந்து
  (வல்லக்கண்ணன்)
  சட்டை
  -ஜெயகாந்தன்
  வேலி(ராஜம் கிருஷ்ணன்)
 2. மகன்
  (செயப்பிரகாசம்)
 3. கிழிசல்
  (நாஞ்சில் நாடன்)
 4. ஓர் உல்லாசப் பயணம்
  -வண்ணதாசன்
 5. ஓவ்வொரு கல்லாய்
  -கந்தர்வன்
 6. மண்
  -அய்க்கண்
 7. பழிக்குப்பழி

துணைப்பாடம்

 1. பால்வண்ணம்பிள்ளை
  (புதுமைப்பித்தன்)
 2. மூக்கப்பிள்ளை வீட்டு விருந்து
  (வல்லக்கண்ணன்)
 3. சட்டை
  -ஜெயகாந்தன்
 4. வேலி(ராஜம் கிருஷ்ணன்)
 5. மகன்
  (செயப்பிரகாசம்)
 6. கிழிசல்
  (நாஞ்சில் நாடன்)
 7. ஓர் உல்லாசப் பயணம்
  -வண்ணதாசன்
 8. ஓவ்வொரு கல்லாய்
  -கந்தர்வன்
 9. மண்
  -அய்க்கண்
 10. பழிக்குப்பழி

இலக்கணம்

 1. புணர்ச்சி விதிகள்