Tnpsc Samacheer Kalvi Civics & Economic Study Material in tamil

Tnpsc Samacheer Kalvi Civics & Economic Study Material in tamil (6th 10th)

Tnpsc Samacheer Kalvi Civics & Economic Study Material in tamil

[su_box title=”6th Samacheer Kalvi Biology Study Material in tamil” style=”soft” box_color=”#33cccc” title_color=”#ffffff” radius=”8″][su_list icon=”https://tnpscwinners.com/wp-content/uploads/2017/12/hand.png”]

6th Samacheer Kalvi Civics & Economic Study Material in tamil

 • குடிமையில்
 • குடும்பம் சமுதாயமும்
 • சமுதாயமும் பள்ளியும்
 • ஊரகமும் நகர்ப் பகுதிகளும்
 • குடியரசு
 • உள்ளாட்சி
 • மக்கள் ஆட்சியும் மனித வளமும் மகளிர் அறிவாற்றலும்

 

 • பொருளாதாரம் – ஓர் அறிமுகம்[/su_list][/su_box]

[su_box title=”7th Samacheer Kalvi Biology Study Material in tamil” style=”soft” box_color=”#33cccc” title_color=”#ffffff” radius=”8″][su_list icon=”https://tnpscwinners.com/wp-content/uploads/2017/12/hand.png”]7th Samacheer Kalvi Civics & Economic Study Material in tamil

 • நமது நாடு
 • இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பு கூறுகள்
 • அரசியல் கட்சிகள்
 • ஐக்கிய நாடுகள் அவை
 • குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கான சட்டங்களும் நலத்திட்டங்களும்

பொருளாதாரம்

 • பொருளாதாரம் – ஓர் அறிமுகம்
 • உற்பத்திக் காராணிகள்
 • வரியும் அதன் முக்கியத்துவமும்[/su_list][/su_box]

[su_box title=”8th Samacheer Kalvi Biology Study Material in tamil” style=”soft” box_color=”#33cccc” title_color=”#ffffff” radius=”8″][su_list icon=”https://tnpscwinners.com/wp-content/uploads/2017/12/hand.png”]

8th Samacheer Kalvi Civics & Economic Study Material in tamil

 • குடிமையில்
 • தேசிய ஒரும்பாடு
 • சமுகப் பொருளாதாரப் பிரச்சனைகள்
 • மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்
 • சாலைப் பாதுகாப்பு – சட்டங்களும் வரைமுறைகளும்

பொருளாதாரம்

 • பணம் சேமிப்பு மற்றும் முதலிடு[/su_list][/su_box]

[su_box title=”9th Samacheer Kalvi Biology Study Material in tamil” style=”soft” box_color=”#33cccc” title_color=”#ffffff” radius=”8″][su_list icon=”https://tnpscwinners.com/wp-content/uploads/2017/12/hand.png”]

9th Std Samacheer Kalvi Civics & Economic Study Material in tamil

 • குடிமையில்
 • மத்திய அரசு
 • மாநில் அரசு
 • குடிமக்களின் உரிமைகளும் கடமைகளும்
 • தமிழகத்தில் தற்கால சமூகச்சிக்கல்

பொருளாதாரம்

 • தேவையும் அளிப்பும்
 • இந்திய ரூபாய் நோட்டு
 • சமநிலை விலை[/su_list][/su_box]

[su_box title=”10th Samacheer Kalvi Biology Study Material in tamil” style=”soft” box_color=”#33cccc” title_color=”#ffffff” radius=”8″][su_list icon=”https://tnpscwinners.com/wp-content/uploads/2017/12/hand.png”]

10th Std Samacheer Kalvi Civics & Economic Study Material in tamil

குடிமையில்

 • இந்தியாவும் உலக அமைதியும்
 • மக்களாட்சி
 • வேற்றுமையில் ஒற்றுமை
 • நுகர்வோர் உரிமைகள்

பொருளாதாரம்

 • நாட்டு வருமானம்
 • விடுதலைக்குப் பின் இந்தியப் பொருளாதாரம்[/su_list][/su_box]