சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் தேவாரம்

தேவாரம்

சொற்பொருள்:

இடர் – துன்பம் ஏமாப்பு – பாதுகாப்பு
பிணி – நோய் நடலை – துன்பம்
சேவடி –இறைவனின் செம்மையான திருவடிகள் நமன் – எமன்

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • நற்சங்கு – பண்புத்தொகை
 • வெண்குழை – பண்புத்தொகை
 • மலர்ச்சேவடி – உவமைத்தொகை
 • மீளா ஆள் – ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

பிரித்தறிதல்:

 • பிநியறியோம் = பிணி + அறியோம்
 • எந்நாளும் = எ + நாளும்
 • நாமென்றும் = நாம் + என்றும்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • திருநாவுக்கரசர் திருவாமூரில் பிறந்தவர்.
 • பெற்றோர் = புகழனார், மாதினியார்.
 • இவரது தமக்கையார் திலகவதியார்.
 • இயற் பெயர் = மருணீக்கியார்
 • சிறப்பு பெயர்கள் = தருமசேனர், அப்பர், வாகீசர்.
 • இவரின் நெறி = தொண்டு நெறி
 • இவர் தாண்டகம் பாடுவதில் வல்லவர். அதனால் இவரை “தாண்டக வேந்தர்” எனப்படுவார்.
 • இவரது காலம் கி.பி.ஏழாம் நூற்றாண்டு.
 • திருவாமூர், கடலூர் மாவட்டம் பண்ணுருட்டியை அடுத்து உள்ளது.

நூல் குறிப்பு:

 • தேவாரம் என்னும் சொல்லைத் தே+வாரம் எனப் பிரித்துத் தெய்வத்தன்மையை உடைய இசைப்பாடல்கள் என்று கூறுவர்.
 • தே+ஆரம் எனப் பிரித்து தெய்வத்திற்குச் சூட்டப்பெற்ற பாமாலை என்றும் கூறுவர்.
 • அப்பர் அருளிய பாடல்கள் நான்கு, ஐந்து, ஆறாம் திருமுறைகள்.

Leave a Comment

Your email address will not be published.