சமசீர் கல்வி 7 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் எங்கள் தமிழ்

எங்கள் தமிழ்

சொற்பொருள்:

 • கதி – துணை
 • பேறு – செல்வம்
 • நனி – மிகுதி(மிக்க)
 • தரம் – தகுதி
 • புவி – உலகம்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • இயற்பெயர்: கனக சுப்புரத்தினம்
 • பாரதியார் மீது கொண்ட பற்றினால் பாரதிதாசன் என மாற்றி அமைத்துக்கொண்டார்.
 • பெற்றோர்: கனகசபை – இலக்குமியம்மாள்
 • கல்வி: தமிழ், பிரெஞ்சு, ஆங்கிலம் ஆகியவற்றில் புலமை மிக்கவர்.
 • இயற்றியவை: குடும்ப விளக்கு, பாண்டியன் பரிசு, சேர தாண்டவம், இருண்ட வீடு, தமிழச்சியின் கத்தி, பிசிராந்தையார், குருஞ்சித் திட்டு, அழகின் சிரிப்பு, தமிழியக்கம் முதலியன.
 • காலம்: 29.04.1891 – 21.04.1964

Leave a Comment

Your email address will not be published.