சமசீர் கல்வி 7 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் திரு.வி.க

திரு.வி.க

பண்ணினை இயற்கை வைத்த
பண்பனே போற்றி போற்றி
பெண்மையில் தாய்மை வைத்த
பெரியனே போற்றி போற்றி
வண்மையை உயிரில் வைத்த
வள்ளலே போற்றி போற்றி
உண்மையில் இருக்கை வைத்த
உறவனே போற்றி போற்றி
– திரு.வி.க

சொற்பொருள்:

 • பண் – இசை
 • வண்மை – கொடைத்தன்மை
 • போற்றி – வாழ்த்துகிறேன்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார்(திருவாரூர் விருதாச்சலனார் மகனார் சுருக்கமே திரு.வி.க என்பது)
 • பெற்றோர் = விருதாச்சலனார் – சின்னம்மையார்
 • பிறந்த ஊர் = காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள துள்ளம்.
 •  இவ்வூர், தற்போது  தண்டலம் என அழைகப்படுகிறது. இவ்வூர் சென்னையை அடுத்துள்ள போரூருக்கு மேற்கே உள்ளது.

சிறப்பு:

 • இவர் தொழிலாளர் நலனுக்கும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கும் அயராது பாடுபட்டார்.
 • மேடைத்தமிழுக்கு இலக்கணம்  வகுத்தார்.
 • இவரின் தமிழ்நடையைப் போற்றித் “தமிழ் தென்றல்” எனச் சிறப்பிக்கபடுகிறார்.

படைப்புகள்:

 • மனித வாழ்கையும் காந்தியடிகளும்
 • பெண்ணின் பெருமை
 • தமிழ்த்தென்றல்
 • உரிமை வேட்கை
 • முருகன் அல்லது அழகு முதலியன

காலம்:

 • 26.08.1883 – 17.09.1953

நூல் குறிப்பு:

 • வாழ்த்துப் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள இப்பாடல், திரு.வி.க இயற்றிய “பொதுமை வேட்டல்” என்னும் நூலில் “போற்றி” என்னும் தலைப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது.
 • “தெய்வ நிச்சயம்” முதலாக “போற்றி” ஈறாக உள்ள நாற்பத்து நான்கு தலைப்புகளில், நானூற்று முப்பது பாக்களால் ஆனது இந்நூல்.

 

பணி:

 • இவர் சென்னை இராயப்பேட்டை வெஸ்லி பள்ளியில் தமிழாசிரியராகப் பணியாற்றினார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published.