சமசீர் கல்வி 9 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் மு.வரதராசனாரின் கடிதம்

மு.வரதராசனாரின் கடிதம்

தம்பிக்கு என்ற கடிதத்தில் அன்புள்ள எழில் என்று தொடங்கி,

 • தமிழரின் ஒற்றுமை
 • தனி ஒருவர் உயர்வு இன உயர்வு ஆகாது
 • தமிழ்மொழி ஒன்றே தமிழரைப் பிணைந்து ஒற்றுமைப்படுத்தும்
 • ஆட்சிமொழி என்றால் சட்டசபை முதல் நீதிமன்றம் வரை தமிழ் வழங்க வேண்டும்.
 • கல்விமொழி என்றால் எவ்வகை கல்லூரிகளிலும் எல்லாப் பாடங்களையும் தமிழிலே கற்பிக்க வேண்டும்.
 • கடிதம், பணவிடை, விளம்பரப் பலகை, விற்பனைச் சீட்டு முதலியவை எல்லாம் தமிழில் எழுத வேண்டும்.
 • சாதிசமய வேறுபாடுகளை மறக்க கற்றுகொள்; மாறாக முடியாவிட்டால் புறக்கணிக்கக் கற்றுக்கொள்.
 • வெளிநாட்டுத் துணியை மறுப்பது போல தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்மொழிக்கும் நன்மை செய்யாத செய்தித்தாள்களை விலக்கு.
 • தமிழர் நடத்தும் கடைகளையும் தொழிற்கூடங்களையும் போற்று.
 • தமிழர் கடை தொலைவில் இருந்தாலும், விலை கூடுதலாக இருந்தாலும், ஏதேனும் குறை இருந்தாலும் அங்கேயே சென்று வாங்கு.
 • கூடிய வரையில் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்த் தொழிலாளர்களால் செய்யப்பட்ட பொருள்களையே வாங்கு.
 • தமிழரிடையே பகையையும் பிரிவையும் வளர்க்கும் எந்தச் செயலையும் செய்யாதே, பேசாதே, எண்ணாதே.
 • கொள்கைகள், கட்சிகள், இயங்ககளைவிட நாட்டு மக்களின் நன்மையே பெரிது.
 • தலைமை உன்னைத் தேடி வந்தால் வரட்டும்; நீ அதைத் தேடி அலையாதே.
 • தொண்டுக்கு முந்து; தலைமைக்கு ஓய்ந்து
 • ஒவ்வொருவரும் ஆணையிடுவதற்கு விரும்பிகிறார். அடங்கி ஒழுகுவதற்கு யாரும் இல்லை. அதனால் தான் வீழ்ச்சி நேர்ந்தது.

Leave a Comment

Your email address will not be published.