சமசீர் கல்வி 10 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் நந்திக் கலம்பகம்

நந்திக் கலம்பகம்

சொற்பொருள்:

 • புயல் – மேகம்
 • பனண – மூங்கில்
 • பகரா – கொடுத்து
 • பொருது – மோதி
 • நிதி – செல்வம்
 • புனல் – நீர்
 • கவிகை – குடை

இலக்கணக்குறிப்பு:

 • பொழிதருமணி – வினையெச்சம்
 • வருபுனல் – வினையெச்சம்
 • நிதிதருகவிகை – வினையெச்சம்

நூல் குறிப்பு:

 • ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை.
 • பல்லவ மன்னன் மூன்றாம் நந்திவர்மனை பாட்டுடைத் தலைவனாக கொண்டது இந்நூல்.
 • கலம்பக நூல்களில் இதுவே முதல் நூல்.
 • கலம்பகம் என்பது 96 வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.
 • பலவகைப் பொருள்களைப் பற்றிப் பாடல்களைக் கலந்து இயற்றப்பெரும் நூல் கலம்பகம்.
 • கலம்பகம் பதினெட்டு உருபுகளை கொண்டது.

Leave a Comment

Your email address will not be published.