சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் அந்த காலம் இந்த காலம்

அந்த காலம் இந்த காலம்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

  • உடுமலை நாராயண கவி தமிழ்த் திரைப்படப்பாடல் ஆசிரியரும், நாடக எழுத்தாளரும் ஆவார்.
  • சமுதாயப் பாடல்களை எழுதிச் சீர்திருத்தக் கருத்துக்களைப் பரப்பியவர்.
  • “பகுத்தறிவு கவிராயர்” என தமிழக மக்களால் அழைக்கப்பட்டவர்.
  • காலம்: 25.09.1899 – 23.05.1981

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published.