சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் உ.வே.சா

உ.வே.சா

 • உ.வே.சா ஓலைசுவடி வேண்டி ஒருவரிடம் உரையாடிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற இடம் ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமுடி.
 • ஊர் = திருவாரூர் மாவட்டம் உத்தமதானபுறம்
 • இயற்பெயர் = வேங்கடரத்தினம்
 • ஆசிரியர் = மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை
 • அவரின் ஆசிரியர் வைத்த பெயர் = சாமிநாதன்
 • உத்தமதானபுரம் வேங்கடசுப்பையர் மகனான சாமிநாதன் என்பதன் சுருக்கமே “உ.வே.சா”
 • இவரின் தந்தை = வேங்கடசுப்பையா
 • காலம் = 19.02.1855 முதல் 28.04.1942
 • 1942இல் உ.வே.சா நூல்நிலையம் சென்னை பெசன்ட் நகரில் தொடங்கப்பட்டது.
 • உ.வே.சா நினைவு இல்லம் உத்தமதானபுரத்தில் உள்ளது.
 • உ.வே.சா அவர்களின் தமிழ்ப் பணிகளை வெளிநாட்டு அறிஞர்களான ஜி.யு.போப், சூழியல் வின்சோன் ஆகியோர் பெரிதும் பாராட்டியுள்ளனர்.
 • நடுவண் அரசு 2006ம் ஆண்டு அஞ்சல் தலை வெளியிட்டது.

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published.