சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் புறநானூறு

புறநானூறு

சொற்பொருள்:

  • ஒன்றோ – தொடரும் சொல்
  • அவல் – பள்ளம்
  • மிசை – மேடு
  • நல்லை – நன்றாக இருப்பாய்

நூல் குறிப்பு:

  • புறநானூறு = புறம் + நான்கு + நூறு
  • எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று.
  • புலவர் பலர் இயற்றிய பாடல்களின் தொகுப்பு.
  • எட்டுத்தொகையும், பத்துப்பாட்டும் சங்க நூல்களாம்.
  • சங்க இலக்கியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை உடையது.
  • தமிழர்களின் வரலாறு, பண்பாடு ஆகியவற்றை அறிய உதவும் நூலாக புறநானூறு திகழ்கிறது.

 

 6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.