சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் வீரச்சிறுவன்

வீரச்சிறுவன்

  • ஜானகிமணாளன் எழுதிய “அறிவை வளர்க்கும் அற்புதக்கதைகள்” என்னும் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சிறுகதை இது.
  • பதினைந்து வயதுள்ள சிறுவன் குதிரையை அடக்கினான். அச்சிறுவனே விவேகானந்தர்.
  • விவேகானந்தரின் இயற்பெயர் = நரேந்திரதத்.
  • புரட்சி துறவி = வள்ளலார்
  • வீரத் துறவி = விவேகானந்தர்

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published.