சமசீர் கல்வி 8 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் நளவெண்பா

நளவெண்பா

சொற்பொருள்:

 • ஆழி – கடல்
 • விசும்பு – வானம்
 • செற்றான் – வென்றான்
 • அரவு – பாம்பு
 • பிள்ளைக்குருகு – நாரைக்குஞ்சு
 • வள்ளை – ஒருவகை நீர்க்கொடி
 • கடா – எருமை
 • வெளவி – கவ்வி
 • சங்கின் பிள்ளை – சங்கின்குஞ்சுகள்
 • கொடி – பவளக்கொடி
 • கோடு – கொம்பு
 • கழி – உப்பங்கழி
 • திரை – அலை
 • மேதி – எருமை
 • கள் – தேன்
 • புள் – அன்னம்
 • சேடி – தோழி
 • ஈரிருவர் – நால்வர்
 • கடிமாலை – மணமாலை
 • தார் – மாலை
 • காசினி – நிலம்
 • வெள்கி – நாணி
 • மல்லல் – வளம்
 • மடநாகு – இளைய பசு
 • மழவிடை – இளங்காளை
 • மறுகு – அரசவீதி

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • பெயர் – புகழேந்திப் புலவர்
 • பிறந்த ஊர் – களத்தூர்
 • சிறப்பு – வரகுண பாண்டியனின் அவைப் புலவர்
 • ஆதரித்த வள்ளல் – சந்திரன் சுவர்க்கி
 • காலம் – பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு
 • இவரை “வெண்பாவிற் புகழேந்தி” என சிறப்பிப்பர்.

நூல் குறிப்பு:

 • நளவெண்பா என்பது, நளனது வரலாற்றை வெண்பாக்களால் கூறும் நூலென விரிந்து பொருள் தரும்.
 • இந்நூல் சுயம்வர காண்டம், கலித்தொடர் காண்டம், கலிநீங்கு காண்டம் என மூன்று காண்டங்களைக் கொண்டது.
 • இதில் 431 வெண்பாக்கள் உள்ளன.

Leave a Comment

Your email address will not be published.