சமசீர் கல்வி 9 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் நாட்டுப்புறப்பாடல்

நாட்டுப்புறப்பாடல்

பாடலின் பொருள்:

 • மீனவர்களாகிய எங்களுக்கு விடிவெள்ளி தான் விளக்கு.
 • பரந்த கடலே பள்ளிக்கூடம்.
 • கடலே எங்களின் உற்ற தோழன்.
 • மீன்பிடி வலையே படிக்கும் நூல்.
 • கட்டுமரமே வாழும் வீடு.
 • காயும் கதிரே வீட்டுக்கூரை.
 • மேகமே குடை.
 • பிடிக்கும் மீன்களே பொருள்கள்.
 • இடியும் மின்னலும் பார்க்கும் கூத்து.
 • வெண்மணலே படுத்துறங்கும் பஞ்சு மெத்தை.
 • நிலவே முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி.
 • மூச்சடக்கி நீந்துதலே வழிபாடு.
 • வணங்கும் தலைவர் பெருவானம்.

சொற்பொருள்:

 • விரிகடல் – பரந்த கடல்
 • காயும் ரவிசுடர் – சுட்டெரிக்கும் சூரியக் கதிர்
 • யோகம் – தியானம்

Leave a Comment

Your email address will not be published.