சமசீர் கல்வி 8 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் தேம்பாவணி

தேம்பாவணி

சொற்பொருள்:

 • நகை – புன்னகை
 • முகை – மொட்டு
 • மேனி – உடல்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • பெயர் = வீரமாமுனிவர்
 • இயற்பெயர் = கான்ஸ்டாண்டின் ஜோசப் பெஸ்கி
 • பெற்றோர் = கொண்டல் போபெஸ்கி, எலிசபெத்
 • பிறந்த ஊர் = இத்தாலி நாட்டில் காஸ்திக்கிளியோன்
 • அறிந்த மொழிகள் = இத்தாலியம், இலத்தின், கிரேக்கம், எபிரேயம், தமிழ், தெலுங்கு, சமஸ்கிருதம்
 • தமிழ்க் கற்பித்தவர் = மதுரைச் சுப்ரதீபக் கவிராயர்
 • சிறப்பு = முப்பதாம் வயதில் தமிழகம் வந்து தமிழ் பயின்று காப்பியம் படைத்தமை.
 • இயற்றிய நூல்கள் = ஞானஉபதேசம், பரமார்த்த குரு கதை, சதுரகராதி, திருக்காவலூர்க் கலம்பகம், தொன்னூல் விளக்கம்
 • காலம் = 1680-1747

நூல் குறிப்பு:

 • தேம்பாவணி = தேம்பா + அணி.
 • தேம்பாவணி = தேன் + பா + அணி(தேன் போன்ற இனிய பாடல்களாலான மாலை)
 • இந்நூலின் தலைவர் இயேசு பெருமானின் வளர்ப்பு தந்தை சூசையப்பர்.
 • இநூலை “கிறித்துவ சமயத்தாரின் கலைக்களஞ்சியம்” என்று சிறப்பிப்பர்.
 • இந்நூலின் 3 காண்டங்களும், 36 படலங்களும், 3615 பாடல்களும் உள்ளன

Leave a Comment

Your email address will not be published.