சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் இசையமுது

இசையமுது

சொற்பொருள்:

 • புனல் = நீர்
 • பொடி = மகரந்தப் பொடி
 • தழை = செடி
 • தலையா வெப்பம் = பெருகும் வெப்பம்/குறையா வெப்பம்
 • தழைத்தல் = கூடுதல், குறைதல்

ஆசிரியர் குறிப்பு:

 • புரட்சி கவிஞர் என்றும், பாவேந்தர் என்றும் புகழப்படுபவர் பாரதிதாசன்.
 • இயற் பெயர் = கனகசுப்புரத்தினம்
 • பாரதியின் கவிதையின் மீது கொண்ட காதலால் தம்முடைய பெயரை பாரதிதாசன் என மாற்றிக்கொண்டார்.

நூல்கள்:

 • பாண்டியன் பரிசு
 • அழகின் சிரிப்பு
 • குடும்ப விளக்கு
 • காலம்:29.04.1891 – 21.04.1964

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published.