சமசீர் கல்வி 6 ஆம் வகுப்பு பாட புத்தகம் சித்தர் பாடல்

சித்தர் பாடல்

சொற்பொருள்:

  • வெய்ய வினை – துன்பம் தரும் செயல்
  • வேம்பு – கசப்பான சொற்கள்
  • வீறாப்பு – இறுமாப்பு
  • பலரில் – பலருடைய வீடுகள்
  • கடம் – உடம்பு

பிரித்து எழுதுக:

  • பலரில் – பலர் + இல்(வீடுகள்)

பாடல் குறிப்பு:

  • சுமார் நானூறு ஆண்டுகளுக்குமுன் தமிழகத்தில் காடு மலைகளில் வாழ்ந்தவர்கள் சித்தர்கள்.
  • பாம்பாட்டி சித்தர், குதம்பை சித்தர், அழுகுணி சித்தர் என்பன எல்லாமே காரணப்பெயர்கள்.
  • கடுவெளி சித்தர் என்பவர் உருவ வழிபாடு செய்யாமல் வெட்டவெளியையே கடவுளாக வழிபட்டவர்.

6 ஆம் வகுப்பில் உள்ள மற்ற தலைப்புகள்:

Leave a Comment

Your email address will not be published.